• uzatváracie ventily
  • posúvače
  • guľové kohúty
  • uzatváracie klapky
  • regulačné armatúry
  • redukčné armatúry
  • poistné armatúry
  • odvádzače kondenzu
  • pomocné armatúry